Voordelen van vleermuizenmest

 • De mest beschermt en verbetert de fysische toestand van de grond, de wortels van de planten ontwikkelen zich beter, de opbrengst wordt hoger.
 • De kwaliteit van het product wordt hoger. Omdat vleermuizenmest een natuurproduct is worden de ermee bemeste producten smakelijker dan producten die met andere meststoffen worden bemest. De producten zijn daardoor ook na het oogsten langer houdbaar.
 • De mest zorgt voor een 10 tot 15 dagen vroegere rijping van de plant.
 • De rijke macro- en microvoedingsstoffen verrijken de grond.
 • De milieuvriendelijke samenstelling verontreinigt de grond niet.
 • De mest zorgt voor een herstel van de door chemicaliën, herbiciden en pesticiden verontreinigde en door te veel zware metalen belaste grond.
 • Het gebruik van chemische meststoffen en druppelsysteemmeststoffen is niet meer nodig.
 • Het wateropnemend vermogen van de grond wordt beter, de grond wordt eenvoudiger benut.
 • De mest verbetert en versnelt de ontwikkeling van de plant.
 • Er is minder kans op erosie omdat de vorming van kluiten aarde op het oppervlak wordt beïnvloed.
 • De mest voorkomt ook het ontstaan van dichtgeslagen grond en het ontstaan van dichtgeslagen lagen grond op het oppervlak. Daardoor kan de grond beter bewerkt worden.
 • De mest bevordert de groei van micro-organismen in de grond en brengt ze op het juiste niveau voor een biologisch evenwicht. De micro-organismen vergroten het nuttig bruikbare gehalte aan voedingsstoffen en verbeteren de opname door de plant.
 • De mest regelt de pH-waarde en de aardwarmte.
 • Het effect houdt lang aan zodat er in het jaar na het bemesten minder mest kan worden gebruikt.
 • De kosten zijn laag, opslag en gebruik zijn eenvoudig.
 • De mest kan in elk jaargetijde worden gebruikt.
 • De mest kan voor alles wat groeit en bloeit gebruikt worden.

AnniBAT

De analyses in ons laboratorium hebben aangetoond dat het percentage organische stoffen en mineralen in vleermuizenmest verschilt van grot tot grot. Zelfs binnen eenzelfde grot, naargelang positie is de samenstelling van de stof verschillend. Door zorgvuldige vermenging is een gelijkmatige kwaliteit met een gelijkmatige samenstelling gegarandeerd. Dit wordt door voortdurende analyses in ons laboratorium geanalyseerd. Het gemiddelde van de door ons vastgelegde minimum en maximum waarden wordt vermeld op de verpakking. AnniBAT is een 100% natuurlijke en conform de EU richtlijnen vervaardigde, hoogwaardige meststof, die geschikt is voor alle planten. Bloemen, bomen, gazon, fruit of groenten kunnen perfect worden bemest met AnniBAT. AnniBAT voedt de bodem, verhoogd de opbrengst met 30 -70%, zorgt voor een mooiere bloei en lekkere vruchten. We zijn er ons van bewust dat we met ons product het evenwicht van de natuur, dat door chemische producten sterk wordt verstoord, opnieuw kunnen herstellen en onze klanten zo optimale resultaten op natuurlijke basis voor hun planten kunnen behalen.

AnniBAT-vleermuizenmest

 • Bevat stikstof, fosfor en kalium.
 • Heeft een hoog percentage aan organische stoffen.
 • Veroorzaakt geen te hoge zoutconcentratie van de bodem.
 • Zorgt met de hoeveelheid inhoudsstoffen voor een gezonde, natuurlijke en snelle groei.
 • Vervuilt en belast het milieu niet.
 • Heeft geen negatief, chemisch effect op de plant.
 • Is gebruiksvriendelijk.
 • Kan met water worden vermengd en dringt zo gemakkelijk in de bodem.
 • Verhoogt de wateropslagcapaciteit van de bodem.
 • Verlucht de bodem.
 • Is lang werkzaam.
 • Kan in droge omstandigheden lang worden opgeslagen.
 • Regelt op natuurlijke wijze de pH-waarde van de bodem.
 • Is toonaangevend bij de wereldwijd zeldzame organische meststoffen.

AnniBAT-vleermuizenmest is rijk aan bioremediatieve micro-organismen. 100 ml vleermuizenmest bevat bijvoorbeeld ongeveer 1 miljard bacteriën. Deze micro-organismen ondersteunen de splitsing van de toxines in de aarde en zorgen daardoor voor een verrijking van de bodem met voedingsstoffen en ze verbeteren zo de bodemkwaliteit. Tegelijk zorgen ze voor het ontbinden van de natuurlijke organische verbindingen in de vleermuizenmest. Deze eigenschappen van vleermuizenmest zorgen in het bijzonder tijdens de teelt van groenten, zoals bv. aardappelen en tomaten, voor een stijging van de oogst.

Daarom wordt vleermuizenmest met zijn macrovoedingsstoffen, (vooral N, P, K, alsook Mg, Ca, S, Na en Cl) en microvoedingsstoffen (zoals Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo) in de landbouw als meststof gebruikt.

Door zijn hoog mineraalgehalte is AnniBAT-vleermuizenmest de optimale organische meststof. Vleermuizenmest is ook uitstekend geschikt voor bloeiende planten en kamerplanten. Vleermuizenmest bevat 15 -20% humine- en fulvinezuren. Daardoor heeft deze een nematicide en fungicide werking.

De nematicide werking vernietigt het eerste stadium van de nematoden en maakt deze ineffectief. Daardoor wordt het wortelsysteem beschermd dat een belangrijke rol speelt bij de voeding en de groei van de plant. De fungicide werking beschermt de plant tegen ziektes, die door schimmels worden veroorzaakt.

Bij vogels en vleermuizen bestaat de stikstof voor de helft uit organisch stikstof van de uitgescheiden uitwerpselen, voor de andere helft uit ureum van de uitgescheiden urine. Het ontbindt snel in ammoniumstikstof (NH4+) fosfor en kalium Deze bestanddelen maken deel uit van onze vleermuizenmest en komen in deze volgorde als P2O5 en K2O voor. Vleermuizenuitwerpselen bevatten deze beide bestanddelen in een optimale vermenging en staat wereldwijd bekend als DE natuurlijke bron van fosfor.

Het percentage stikstof, fosfor en kalium in de vleermuizenmest wordt met de afkorting N-P-K en in % aangegeven. De kennis van mineraalstoffen in de uitwerpselen van vleermuizen en de inhoudsstoffen van de in de handel gebruikelijke meststoffen is zeer belangrijk, omdat daardoor de biologische voedingswaarde van de vleermuizenmest neutraal wordt aangetoond.