Wat is vleermuizenmest

Guano bestaat uit de excrementen van vleermuizen en wordt vleermuizenguano genoemd. Guano in het algemeen, en ook vleermuizenguano, is sinds de 19e eeuw een erkende meststof in de landbouw. Vleermuizenmest (Guano) is een fijnkorrelige mix van verschillende fosfaten, zoals de calciumwaterstoffosfaten brushiet en monetiet, het calciumfosfaat whitlockiet en verschillende apatieten en nitraten en organische verbindingen. 

In 1908 slaagde de Duitse chemicus Fritz Haber er in om van waterstof en stikstof synthetische ammoniak te maken. Daarop kreeg hij in 1910 een octrooi (het Haber-Bosch-proces) en in 1918 volgde de Nobelprijs voor de scheikunde. Hierdoor kon Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog niet alleen kunstmest maar ook bestrijdingsmiddelen maken. De introductie van het Haber-Bosch-proces leidde tot een drastische vermindering van de behoefte aan guano. Welke lange termijn effecten kunstmatige mest op de grond heeft is echter nog niet te overzien. Wel wordt er steeds meer bekend over het effect van kunstmatige meststoffen op de kwaliteit van de grond. Hierdoor komen er steeds meer inzichten in het negatieve effect van kunstmest en steeds meer inzichten over het positieve effect van het gebruik van natuurlijke meststoffen. Zo mogen bijvoorbeeld biologische levensmiddelen alleen met natuurlijke meststoffen zoals onze vleermuisguano bemest worden.

Het woord "guano" is afkomstig uit het Zuid-Amerikaanse Andes-dialect quecha en wordt daar "wanu" genoemd. Via het Spaans ontstond zo het woord "guano" wat niet anders betekend dan een natuurlijke afzetting van gedroogde uitwerpselen.

Vleermuizenmest

AnniBAT vleermuismest is dus een soort guano wat afkomstig is van vleermuizen.

Deze mest, bestaande uit de excrementen van de vleermuizen, wordt zeer zorgvuldig verzameld in de vleermuisgrotten waarin de mest in grote hoeveelheden voorkomt. Daarna wordt het product, na een hitte behandeling, als een bijzonder stikstofrijke, waardevolle en zuiver natuurlijke meststof op de markt gebracht.

Vleermuizen zijn nachtdieren die overdag slapen en dan uitrusten. s' Nachts komen ze uit hun grotten en eten dan honderden insecten. Zo zorgen ze voor een natuurlijk evenwicht in de natuur. Overdag verteren ze de s'nachts gegeten insecten en deponeren hun mest al duizenden jaren in de grotten. Deze organische mest wordt zodoende gevormd zonder invloed van de zon, in de optimale klimaatomgeving van de grotten. Deze mest ligt daar gedurende zeer lange tijd. Dit heeft een grote invloed op de vorming van de Humine- en Fulvinezuren. Anders dan vogelguano die op de betreffende eilanden wordt afgebroken, behoudt de vleermuisguano al zijn goede kwaliteiten. Vleermuizenmest wordt niet door regenwater uitgewassen. Vleermuizenmest bevat zuiver organische stoffen als fosfor, stikstof, kalium, eiwit, calcium en ijzer.

Vleermuizenmest is herkenbaar aan de insectenvleugels die er in voorkomen, aan de relatief lage pH-waarde (5 - 7) en een relatief hoog percentage ureum. Meer specifiek bevat de mest 3 - 5 procent stikstof, 6 - 10 procent fosforpentoxide (P2O5) en 0,5 - 1,5 procent kaliumoxide (K2O).

Duurzaamheid

Met name in Turkije, waar wij onze vleermuisguano betrekken, wordt er op gelet dat de bijzonder gevoelige dieren bij het verzamelen van de vleermuisguano zo weinig mogelijk worden gestoord. Slechts enkele bedrijven krijgen, na een strenge controle door de Turkse autoriteiten, een vergunning voor het verzamelen van vleermuisguano. VISION Industry and Trade GmbH laat de vleermuisguano handmatig verzamelen in grotten op de steile berghellingen van Anatolië. Er worden dus geen machines gebruikt. AnniBAT vleermuisguano wordt eerst gezeefd en door een hittebehandeling gedroogd waardoor schadelijke pathogenen worden afgescheiden. Aansluitend wordt het zonder toevoegingen, gemalen en verpakt. Dit hele proces gebeurt volgens de normen van de Europese Gemeenschap. In het laboratorium wordt de mest voortdurend geanalyseerd, zodat er een constante samenstelling gegarandeerd wordt.

Wat kenmerkt AnniBAT vleermuizenmest?

Vleermuizenmest is DE grondstof met natuurlijk fosfor. AnniBAT vleermuizenmest bevat biologisch stikstof, fosfor, kalium, humine- en fulvinezuren, calcium, zink, ijzer, koper, boor en andere spoorelementen in natuurlijke vorm. Daarom zorgt AnniBAT vleermuizenmest bij fruit en groenten voor een hogere opbrengst, een vroegere rijping, voor krachtige kleuren en een intensieve smaak. AnniBAT zorgt ook voor een langere houdbaarheid en voor een gezonde en krachtige ontwikkeling van de wortel. De fosfor in de meststof zorgt bij pot- en tuinbloemen voor meer bloesems. AnniBAT meststof bevat geen additieven, heeft een zeer hoog voedingsgehalte, ruikt niet en is 100% organisch en opbrengstverhogend. AnniBAT vleermuizenmest is te gebruiken voor tuin- en potbloemen, voor gazon en biologische groenten- en fruitteelt.