Wat is het verschil tussen kunstmest en organische meststoffen?

Soorten meststoffen

  1. Minerale = kunstmeststoffen
  2. Gecoate kunstmeststoffen
  3. Organisch minerale meststoffen
  4. Organische meststoffen

1 Kunstmeststoffen

 Kunstmeststof worden op kunstmatige wijze gemaakt. Het is snel oplosbaar, hierdoor komen de voedingselementen na korte tijd al vrij. Probleem is dat deze voedingsstoffen dan niet altijd in de juiste verhoudingen voor de plant beschikbaar komen en er een ‘geforceerde’ opname plaats vindt. Het gevolg is een ongecontroleerde groei. De plant groeit te snel en wordt hierdoor eerder vatbaar voor ziektes en plagen.

Daarnaast bestaan kunstmeststoffen uit zouten. Schimmels en mycorrhiza in de bodem kunnen slecht tegen zouten. Schimmels worden aangetast en kunnen hun werk in de bodem minder goed doen en de grond kan dan niet optimaal voeding aan de wortels geven. Bij gebruik bij zonnig weer kunnen de planten en gras verbranden door de aanwezige zouten.

2 Gecoate kunstmeststoffen

Ook gecoate meststoffen bestaan uit kunstmest. Bij een gecoate meststof is er een laagje omheen gemaakt waardoor de meststof langzamer vrij komt en de groei van de plant beter gereguleerd wordt. Wel komen er nog zouten in de bodem en wordt het bodemleven niet gestimuleerd.

3 Organische minerale meststoffen

Een meststof mag organisch genoemd worden wanneer deze voor 60% uit organisch materiaal bestaat. Vaak is 40% nog steeds minerale kunstmest. 

Deze meststoffen bieden voordelen door een snellere werking dan geheel organische meststoffen, maar hebben het nadeel van toch een deel uitspoeling en vormen nauwelijks een stimulans voor het bodemleven.

4 Organische meststoffen

100% organische meststoffen, ook wel natuurlijke of biologische meststoffen genoemd, bestaan uit natuurlijke grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong. Deze stoffen worden door het bodemleven omgezet tot opneembare voeding voor de plant. Micro-organismen zorgen ervoor dat de voedingselementen opneembaar worden voor de plant. Organische meststoffen bevorderen dit noodzakelijke bodemleven en verbeteren de bodemstructuur. Het grote verschil met kunstmest is dus dat 100% organische mest de bodem voedt en daardoor de plant. Een essentieel verschil. Want een gezonde bodem met een vol en rijk bodemleven geeft voldoende natuurlijke voeding en vocht voor de plant. Dat zorgt voor gezonde planten met een goede weerstand tegen ziekten en plagen.

Kippenmest en koemest

Kippenmest lost snel op en is daardoor kort werkend. Koemest bevat helaas weinig voeding. Vaak wordt gedacht dat koemest veel voeding bevat omdat het mest heet, echter deze naamgeving komt voort uit het feit dat de koe het produceert, maar het bestaat voornamelijk uit grasresten. Koemest bevat wel veel organisch materiaal. Het bevat echter zo weinig voeding dat er ook met andere middelen bemest moet worden.