vleermuizenmest

Onze vleermuisguano ('chiropteriet') is een bijzonder soort guano, niet afkomstig van vogels maar van vleermuizen. Deze mest, bestaande uit de excrementen van de dieren, wordt zeer zorgvuldig verzameld in grotten waarin de mest in grote hoeveelheden voorkomt. Daarna wordt het product als een bijzonder stikstofrijke, waardevolle en zuiver natuurlijke meststof op de markt gebracht. Vleermuizen zijn nachtdieren die overdag slapen en dan uitrusten. s Nachts komen ze uit hun grotten en eten dan honderden schadelijke insecten. Zo zorgen ze voor een natuurlijk evenwicht in de natuur. Overdag verteren ze de s nachts gegeten insecten en deponeren hun mest al duizenden jaren in de grotten. Deze organische mest wordt zodoende gevormd zonder invloed van de zon, in de optimale klimaatomgeving van de grotten en gedurende zeer lange tijd. Anders dan vogelguano die op de betreffende eilanden wordt afgebroken, behoudt de vleermuisguano al zijn goede kwaliteiten. Vleermuisguano wordt niet door regenwater uitgewassen. Vleermuisguano bevat zuiver organische stoffen als fosfor, stikstof, kalium, eiwit, calcium en ijzer. Vleermuisguano is herkenbaar aan de insectenvleugels die er in voorkomen, aan de relatief bijzonder lage pH-waarde (5 - 7) en een relatief hoog percentage ureum. Meer specifiek bevat de mest ongeveer 3 - 5 procent stikstof, 6 - 10 procent fosforpentoxide (P2O5) en 0,5 - 1,5 procent kaliumoxide (K2O).